Nasze porady prawne są skierowane do podmiotów chcących uzyskać kompleksową wiedzę o swojej sprawie. Doradztwo prowadzimy zarówno dla osób fizycznych jak również podmiotów gospodarczych. Zakres porad prawnych w naszej łódzkiej kancelarii jest bardzo szeroki i obejmuje dla klientów indywidualnych:

  • ustawodawstwo spadkowe (problemy dotyczące przyjęcia bądź odrzucenia spadku, sporządzenie testamentu, sporządzenia spisu z inwentarza, spraw o stwierdzenie nabycia spadku, postępowań o dział spadku,
  • przepisy z zakresu kodeksu rodzinnego ( rozwody, separacje, podział majątku małżonków, alimenty, władza rodzicielska, ustalenie ojcostwa, zarząd majątkiem dziecka),
  • kwestie związane z kodeksem pracy (ustalenie pracodawcy, odszkodowania od pracodawcy, odprawy, wydanie i sprostowanie świadectw pracy),
  • ustawodawstwa rzeczowego (stwierdzenie zasiedzenia, zniesienie współwłasności nieruchomości, postępowania wieczysto księgowe).

Podmiotom gospodarczym oferujemy porady prawne w zakresie wyboru formy prowadzonej działalności oraz form opodatkowania w związku z podejmowaniem przez nich działalnością gospodarczą. Mogą one dotyczyć również kwestii dotyczących codziennej działalności przedsiębiorcy, takiej jak:

  • podejmowania współpracy handlowej,
  • sporządzania regulaminów pracy,
  • spraw pracowniczych,
  • zabezpieczenia swoich wierzytelności,
  • przekształcenia formy prowadzonej działalności,
  • zakończenia lub zawieszenia działalności gospodarczej (złożenie niezbędnych deklaracji w urzędach, wniosków o wykreślenie z ewidencji, likwidacja spółki).

Porady prawne mogą Państwo uzyskać odwiedzając naszą kancelarię w Łodzi.