Usługa porady prawne skierowana jest do podmiotów chcących uzyskać kompleksową wiedzę o swojej sprawie.  Doradztwo prowadzimy zarówno dla osób fizycznych  jak również podmiotów gospodarczych. Zakres porad prawnych jest bardzo szeroki i obejmuje dla  klientów indywidualnych: prawo spadkowe ( problemy dotyczące przyjęcia bądź odrzucenia spadku, sporządzenie testamentu, sporządzenia spisu z inwentarza, spraw o stwierdzenie nabycia spadku, postepowań o dział spadku, prawa  rodzinnego ( rozwody, separacje, podział majątku małżonków, alimenty, władza rodzicielska, ustalenie ojcostwa, zarząd majątkiem dziecka), prawo pracy ( ustalenie pracodawcy, odszkodowania od pracodawcy, odprawy, wydanie  i sprostowanie świadectw pracy), prawa rzeczowego ( stwierdzenie zasiedzenia, zniesienie współwłasności nieruchomości, postepowania wieczysto księgowe). Podmiotom gospodarczym oferujemy doradztwo w zakresie wyboru formy prowadzonej działalności oraz form opodatkowania w związku z podejmowaniem przez nich działalnością gospodarczą.

Porady prawne udzielamy również w sprawach dotyczących codziennej działalności przedsiębiorcy, dotyczących podejmowania przez nich współpracy handlowej, sporządzanie regulaminów pracy, spraw pracowniczych, zabezpieczenia swoich wierzytelności, przekształcenia formy prowadzonej działalności, jak również na etapie zakończenia działalności gospodarczej (złożenie niezbędnych deklaracji w urzędach, wniosków o wykreślenie z ewidencji, likwidacja spółki).